Literature
 • Pertseva 1936
 • [Key to pelagic eggs of fishes of the Barents Sea]. Trudy vses. nauchno-issled. Inst. morsk. ryb. Khoz. Okeanogr., 36 p., 36 fig. (in Russian and English).
 • Alyavdina 1951
 • K biologii i systematike osetrovikh rib na rannikh stadyakh razvitya. Trudy saratov. Otd. vses. nauchno-issled. Inst. ozer. rech. rjb. Khoz., 1: 33-73, fig. 1-13.
 • Pokrovskaja 1951
 • K biologii ledovitomorskoy rogatki [To biology of the fourhorn sculpin]. Trudy Inst. Okeanol., 6: pp. 132-149; 5 fig. (Russian).
 • Zambriborsch 1968
 • K sistematike bychkov Chernogo i Azovskogo Morei. Vest. Zool. Ak. Nauk. Ukr. S.S.R.,
 • Slastenenko 1955-1956
 • Karadeniz havzasi baliklari (The Fishes of the Black Sea Basin). Istanbul: 711 p., 142fig.
 • Demir 1958a
 • Karadeniz populasy onuna ait Trachurus mediterraneus Ltkn (Sarikuyruk istavrit baligi) yumurta ve larvalarinin morfolojik hususiyetleri hakkinda. Istanb. Univ. Fen Fak. Hidrobiol., (A) 4 (3-4): pp. 85-92, 9 fig.
 • Segerstråle 1954
 • Keltti (Mugil capito) travatti toisen kerran Suomen raninkolter ja Itämeresta. Luonnon Tutk., 58: 26-27, fig. 1.
 • Okada, Matsubara 1938
 • Keys to the Fishes and Fish-like Animals of Japan. Tokyo and Osaka, 40: 584 p., 113 pl.
 • Nakamura 1963
 • Keys to the freshwater fishes of Japan fully illustrated in colors. Hokuryukan: 258 pp., 187 col. fig., maps.
 • Gratzianov 1904
 • Kichthyofaune russkogo Severa [Contr. Ichthyofauna of the Russian North]. Zap. imp. russk. geogr. Obshch., St. Pétersb., 41(1) :171-249 (1-77), 2 pl., 18 fig.
 • Demir 1956
 • Kilikbaligi (Xiphias gladius (L.)) uzerinde arastirmalar. Istanb. Univ. Fen Fak. Hidrobiol., (A)3(3-4): pp. 137-143, 3 fig.
 • Herald 1961b
 • Knaurs Tierreich in Farben, Fische. München-Zürich: 360 p., 295 fig. (145 col.).
 • Krefft 1968b
 • Knorpelfische (Chondrichthyes) aus dem tropischen Ostatlantik. Atlantide Rep., (10): pp. 33-76, pl. III-VI.
 • Faber 1828b
 • Kort efterretning om en zoologisk reise til det nordligste Jylland i sommeren 1827. Tidskr. Naturv., Kjøbenh., 5: 243-256.
 • Lütken 1876c
 • Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. I. Foreløbige meddelelser om nordiske ulkefiske (Cottoidei). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren., Københ.: pp. 355-388, fig., Résumé: pp. 72-98.
 • Lütken 1880a
 • Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. III. Grønlands og Island Lycoder. Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren., Kjøbenh.: 307-332.
 • Lütken 1888
 • Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. VI. En for Grønlandshavet ny Rokke-Art (Raja fyllae n. sp.). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren. 1887 [
 • Lütken 1891
 • Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. VII. Nogle sjaednere Dybhavsfiske fra Davis og Danmarks-Straedet. Vidensk. Meddr dansk. naturh. Foren. Københ.: 28-35.
 • Lütken 1892a
 • Korte Bidrag til nordisk Ichthyographi. VIII. Nogle nordiske Laxesild (Scopliner). Vidensk. Meddr dansk naturh. Foren., 1891[1892], 43: 203-233, pl. XVI, fig. 2.
 • Iljin 1949
 • Kratkii obzor chenomorskikh bychkov. Byull. mosk. Obshch. Ispyt. Prir.,
 • Zander 1978
 • Kritische Anmerkungen zur «Revision der Blenniini (Pisces; Blenniidae)» von H. Bath (1977). Z. ZooL Syst. Evolut.-forsch. 16 (In press).
 • Smitt 1886
 • Kritisk förteckning öfver de i Riksmuseum befintliga Salmonider. K. Svenska VetenskAkad. Handl., 21(8): 290 pp., tabl. I-XIII, pl. I-VI, fig. 1-101.
 • Malmgren 1863
 • Kritisk öfversigt of Finlands fiskfauna. Helsingfors, i-xii+1-75.
 • Zubovich 1925
 • Kvoprusu o chernomorskikh bychkakh (Gobiidae). I. Mesogobiusgymnotrachelus otschakovinus subsp. Trudy azov.-chernomorsk. nauchn. rybokhoz. Sta., 1: pp. 189-202.
 • 1963
 • Kyphosus sectatrix (Linnaeus) in the Gulf of Mexico with a new record from Mississippi. Copeia, (1) :181-182.
 • 1971
 • Kyphosus sectatrix, poisson nouveau pour la faune marocaine. Bull Inst. Pêch. marit. Maroc, (18): 71-74, 2 phot.