mottle
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Mottle, mottled: a surface having colored spots.

Mottling: to mark with spots.

Alternative forms for mottle : mottled, mottling.