Literature
Authors(s) Quensel, C.
Year 1806
Title Försök att närmare bestämma och naturligare uppställa svenska arterna af flunderslägtet. K. svenska VetenskAkad. Handl., 27: 44-56, 203-233.